Ray dẫn hướng thang máy T50, TH5A, T78, T89, T114

Liên hệ

Ray dẫn hướng thang máy

Ray làm thang tời, thang tải hàng đơn giản

Đầy đủ kích cỡ, chủng loại, bảo hành 10 năm